Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

niedziela, 14 lipca 2013

MNiSW, PKA, KRASP nie potrafią wykryć korupcji na uczelniach

Rektor i prorektor Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu są podejrzani o poświadczanie nieprawdy, zostali zawieszeni w pełnieniu swoich funkcji i grozi im ośmioletnie więzienie.

Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu dowodzi, że studenci uczelni mieli za pieniądze otrzymywać oceny z egzaminów, do których nie przystępowali. 

Śledztwo w tej sprawie trwa od czterech lat. Resort nauki oświadczył, że przeprowadzona w 2009 roku w kontrola nie wykazała większych nieprawidłowości w działalności uczelni.  Kamil Melcer, rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:...Nie wykazała ona istotnych uchybień w zakresie zgodności działania uczelni z przepisami prawa. W zakresie kontroli nie stwierdzono podejrzeń o zachowania korupcyjne...Więcej: tvn24

Generalnie rzecz biorąc ani MNiSW, ani PKA nie reagują na żadne sygnały nieprawidłowości zgłaszane przez środowisko akademickie.


Brak komentarzy: