Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 30 lipca 2013

Ustawy mają zapewnić właściwą pracę dydaktyków?

Dominik Bralczyk, Rzeczypospolita:...Aby weryfikacja samodzielności prac studentów czy naukowców była skuteczna, potrzebne są precyzyjne przepisy. Do konsultacji trafił właśnie projekt zmian 
w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym. Zawiera on nowe regulacje dotyczące m.in. definiowania pracy dyplomowej, wprowadzenia weryfikacji antyplagiatowej prac studentów oraz stworzenia ich ogólnopolskiego repozytorium...Więcej: prawo.rp.pl


Brak komentarzy: