Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 29 lipca 2013

Zespół Ratajczaka, laureata nagrody Fundacji na rzecz Nauki - polskiego Nobla, fałszerzem badań naukowych

Według naukowców z Uniwersytetu Stanforda  małe komórki [VSEL - ang. very small embryonic-like stem cells], które miały stwarzać realną nadzieję na wykorzystanie ich w medycynie nie istnieją, choć zaangażowane w ich badanie było 5 polskich uczelni:

  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Badania zespołu prof. Mariusza Ratajczaka, opublikowane po raz pierwszy pod afiliacją Uniwersytetu w Louisville w USA nie zostały potwierdzone w niezależnych publikacjach kilku zespołów Więcej: gw

Vatican-backed ‘VSEL’ alternative to stem cells found to be a fraud (via Raw Story )

Scientists at Stanford University School of Medicine issued a report this month that said a type of stem-cell alternative approved by the Vatican and other theologians has turned out to be a myth. According to an essay by bioethicist Arthur Caplan,…
Brak komentarzy: