Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 7 października 2013

Coaching filozoficzny ma uratować Uniwersytet Śląski...

Prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego...Trzeba przede wszystkim wychodzić naprzeciw oczekiwaniom kandydatów na studia i zmieniać kierowaną do nich ofertę. Uniwersytet Śląski już tak robi. Kierunki, na które chętnych nie ma, są albo zawieszane, albo wygaszane. W ich miejsce powstają nowe - takie, których studenci potrzebują. Tak powstało sześć tegorocznych nowych kierunków, m.in. przedsiębiorczość, turystyka historyczna, coaching filozoficzny, a także kilkanaście nowych specjalności... których dydaktykami będą prawdopodobnie ci sami, mało przedsiębiorczy etatowcy nie wybrani w drodze konkursu!


Więcej: gw

Brak komentarzy: