Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 4 października 2013

Ocena działalności naukowej/badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2013

W dniu 30.09.2012, MNiSW ogłosiło wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych TUTAJ

Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów określonych w § 6 rozporządzenia:

1) osiągnięcia naukowe i twórcze;
2) potencjał naukowy;
3) materialne efekty działalności naukowej;
4) pozostałe efekty działalności naukowej.

Szczegółowe zasady postępowania wraz z instrukcjami obsługi modułu zostaną udostępnione jednostkom naukowym bezpośrednio w systemie teleinformatycznym po zalogowaniu.

Brak komentarzy: