Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 7 października 2013

Innowacyjne pomysły Krzysztofa Rybińskiego na resurekcję szkolnictwa wyższego w Polsce

Krzysztof Rybiński, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie: ...Szacuję, że z obecnych około 300 przetrwa co czwarta, czyli grubo ponad 200 upadnie. Ale kryzys zaczyna docierać również do wielu uczelni publicznych, które mają coraz większe straty i bez podjęcia działań naprawczych w ciągu kilku lat również niektóre z nich będą musiały ogłosić bankructwo. Dlatego pilnie potrzebna jest nowa stratega dla szkolnictwa wyższego w Polsce.
Typowe działania, które podejmuje się w takiej sytuacji, to coraz silniejsza walka o kurczącą się liczbę klientów. Wiele uczelni publicznych już podjęło takie działania. Radykalnie obniżyły standardy naboru, a ponieważ młodzi ludzie wolą studiować za pieniądze podatników niż za swoje, proces upadku uczelni prywatnych jeszcze bardziej przyspieszy. Druga sfera działań to oszczędności, czyli masowe zwolnienia kadry naukowo-dydaktycznej. To także nastąpi w najbliższych latach, tym bardziej że wiele uczelni pobudowało sobie zupełnie niepotrzebnie nową infrastrukturę z unijnych dotacji i teraz muszą przeznaczać olbrzymie pieniądze na jej utrzymanie...Recepty K. Rybińskiego nie są nowe i można odnieść wrażenie, że to już było nawet w PRL'u :

...Po pierwsze, celem promocji powinny być kraje rozwijające się, które mają dużo młodych ludzi.

Po drugie, trzeba uruchomić atrakcyjne dla studentów zagranicznych kierunki studiów w języku angielskim. Trzeba to jasno powiedzieć: nadchodzą czasy, w których kadra dydaktyczna niemówiąca po angielsku powinna jak najszybciej nauczyć się tego języka albo wiele z tych osób po prostu będzie musiało szukać innej pracy. Dotyczy to w pewnym stopniu także pracowników administracyjnych uczelni.

Po trzecie, niektórzy studenci zagraniczni wybierają studia po polsku, co wskazuje na ich plany pozostania u nas na stałe. Ale żeby to dobrze działało, uczelnie wyższe muszą uruchomić intensywne kursy języka polskiego, które przygotowują cudzoziemców do takich studiów.

Po czwarte, poziom czesnego musi zostać dostosowany do możliwości finansowych klasy średniej z krajów rozwijających się...

Więcej: GP

Brak komentarzy: