Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 29 października 2013

Nepotyzm przy obsadzie stanowisk na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego


Anonimowe pismo adresowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej, rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Aleksandra Bobko oraz Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr. hab. Marka Rockiego zarzuca prof. dr hab. Stanisławowi  Saganowi, dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego nepotyzm przy obsadzie stanowisk na kierowanym przez niego wydziale:...Zasmucający nas – ludzi związanych ze szkolnictwem wyższym – jest fakt, że Wydział Prawa i Administracji UR kierowany przez Dziekana Sagana zajmuje najniższe notowania w porównaniu do reszty wydziałów prawa w Polsce. Na tak zły sposób postrzegania Wydziału Prawa i Administracji UR ma wpływ przede wszystkim polityka kadrowa Dziekana Sagana oparta na niespotykanym nigdzie na wydziałach prawa nepotyzmie...

Rzecznik prasowy Uniwersytetu Rzeszowskiego Grzegorz Kolasiński:...zna temat i że nie będzie oficjalnego stanowiska władz uniwersytetu w tej sprawie.... Nie rozpatrujemy anonimów, bo mogą ich być tysiące...

Grzegorz Kolasiński nie skomentował, że autorzy pisma wyliczyli dwadzieścia pięć nazwisk pracowników naukowych wydziału, ujętych w grupach po 2 – 3 według tak samo brzmiących nazwisk. Lista pokrywa się z oficjalną listą pracowników Wydziału Prawa i Administracji zamieszczoną na internetowej stronie UR. 

Autorzy anonimowego pisma zarzucili dziekanowi, że z wydziału uniwersytetu publicznego stworzył prywatno-rodzinną szkołę, a wydział nadal nie posiada uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora.

Brak komentarzy: