Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 1 października 2013

Radujmy się więc...?


Gaudeamus igiturRadujmy się więc

1.|: Gaudeamus igitur,|: Radujmy się więc,

Iuvenes dum sumus; :|Dopókiśmy młodzi, :|

Post iucundam iuventutem,Po uciesznej młodości,

Post molestam senectutemPo przykrej starości

|: Nos habebit humus! :||: Pochłonie nas ziemia! :|

2.|: Ubi sunt qui ante nos|: Gdzie są ci, którzy przed nami

In mundo fuere? :|Na świecie byli? :|

Vadite ad superos,Idźcie szukać w niebie,

Transite ad inferos,Szukajcie i w piekle,

|: Ubi iam? Fuere! :||: Bo na ziemi już byli! :|

3.|: Vita nostra brevis est,|: Życie nasze krótko trwa,

Brevi finietur, :|Wkrótce się skończy, :|

Venit mors velociter,Przyjdzie śmierć ochoczo,

Rapit nos atrociter,I porywa nas okrutna,

|: Nemini parcetur. :||: Nikogo nie oszczędzi. :|

4.|: Vivat Academia,|: Niechaj żyje Akademia,

Vivant professores, :|Niech żyją profesorowie, :|

Vivat membrum quodlibet,Niech żyje każdy członek,

Vivant membra quaelibet,Niech żyją wszyscy członkowie,

|: Semper sint in flore! :||: Niechaj kwitną zawsze! :|

5.|: Vivant omnes virgines|: Niechaj żyją wszystkie panny

Faciles, formosae, :|Przystępne i piękne, :|

Vivant et mulieres,Niechaj żyją i mężatki

Tenerae, amabiles,Delikatne, miłe,

|: Bonae, laboriosae! :||: Dobre i pracowite! :|

6.|: Vivat et respublica|: Niechaj żyje i państwo

Et qui illam regit, :|I ten, kto nim rządzi, :|

Vivat nostra civitas,Niech żyje nasze miasto,

Maecenatum caritas,Mecenasów łaskawość,

|: Quae nos hic protegit! :||: Która nas tu chroni :|

7.|: Pereat tristitia,|: Niech przepadną smutki,

Pereant osores, :|I zginą wrogowie, :|

Pereat diabolus,Niech przepadnie diabeł,

Quivis antiburschius,I anty-burschowie,

|: Atque irrisores! :||: A także szydercy! :|

Brak komentarzy: