Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 1 października 2013

Forum Akademickie wita nowy rok akademicki 2013/2014

Spis treści nr 09/2013

Rozmowa Forum

Rozmowa z dr. Andrzejem Siemaszko, dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE


Sedno sprawy

Marian Kaźmierkowski

O systemie kształcenia problemowego w polskich uczelniach technicznych

Sprawy Nauki – opinie MNiSW

Prof. Barbara Kudrycka


Życie naukowe

Andrzej Kokowski

Jak poprawić kondycję polskiej nauki

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński

Plagiaty w Poznaniu i Wrocławiu

Z laboratoriów

Z inżynierską precyzją do celu

Mariusz Karwowski

Badania uczonych z Katedry Fizyki Stosowanej Politechniki Lubelskiej

Życie akademickie

Bogusław Śliwerski

Propozycja zasad powoływania i odwoływania promotorów pomocniczych w przewodach doktorskich
Jerzy M. Sawicki

Uwagi do przepisów ustawy regulujących studia doktoranckie
Marcin Duszyński

O skutecznych relacjach rekruter - uczelnia
PęKA „błędne koło niezaskarżalności”

Marcin Chałupka

Czy i kiedy uczelnie uzyskają narzędzia sądowej weryfikacji ocen PKA?
Ustawowa dyskryminacja!

Michał Mętlewicz

Student wobec orzeczeń komisji dyscyplinarnych
Tylko peweksy...

Marcin Chałupka

Odpowiedź prof. M. Kosmulskiemu na artykuł „Butiki i szmateksy” z FA 7-8/2013
DKF

Marek Misiak

O kulturze filmowej studentów
Czytelnia czasopism
Małgorzata Pawełczyk

KRASP

Autonomia – budowanie zaufania

Wiesław Banyś


Nasz ekspert radzi

Anna Sajdak

Praktyczne porady dla prowadzących zajęcia ze studentami

W stronę historii

Rody uczone

Łętowscy
. Cz. 2 Prawo

Magdalena Bajer


Kartki z dziejów nauki w Polsce

Biblioteki

Piotr Hübner

Tradycja biblioteki uniwersyteckiej UJ

Okolice nauki

Geny i nenufary

Rozmawiała Magdalena Bajer
Fenomen samochodu

Cezary Szczepaniak, Edward Menes

Społeczne i kulturowe znaczenie samochodu

Książki

Książki nadesłane

Anna Jawor 

Katarzyna Krzyżanowska

Mariusz Karwowski

JZJ

Bogdan Bernat

Aneta Zawadzka


Felietony

Ubój rytualny

Henryk Grabowski


Szkiełko w oku

Opresyjne nauczanie represji

Piotr Müldner-Nieckowski


Na marginesach nauki

Morska pławaczka

Leszek Szaruga


Brak komentarzy: