Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 21 października 2013

Czy w przypadku rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - MNiSW wykręci się pojęciem autonomii uczelni?

Dr Piotr Bogdalski został w marcu 2012 r. rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, choć ustawa o szkolnictwie wyższym, Art. 74 ust. 1 tejże odnosi się także do uczelni służb państwowych”: „Rektora (...) wyznacza minister właściwy do spraw wewnętrznych spośród funkcjonariuszy właściwej służby państwowej, spełniających warunki określone w art. 72 ust. 2.

Ministerstwo Nauki twierdzi, że rektor takiej uczelni jak Wyższej Szkoły Policji -  musi spełniać warunki art. 72 ustawy o szkolnictwie wyższym. W szczególnych wypadkach, może ich nie spełniać funkcjonariusz w stopniu co najmniej generała brygady. Jednak stopień inspektora, jaki posiada dr Piotr Bogdalski, odpowiada pułkownikowi (wyjątek więc w jego przypadku nie może być zastosowany).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych twierdzi m.in., że dr Piotr Bogdalski został mianowany jako policjant w oparciu o przepisy ustawy o policji.

Zawiłości uprawnień akademickich służb mundurowych swoją drogą, ale wieloetatowość dr Piotra Bogdalskiego to druga strona medalu.

Dr Piotr Bogdalski od lat pracuje na uczelni w Szczytnie, a od 2006 r. był zastępcą rektora ds. szkolenia – prawą ręką Arkadiusza Letkiewicza, który w 2012 r. awansował na stanowisko wiceszefa Komendy Głównej Policji.

Podstawowym miejscem pracy inspektora dr Piotra Bogdalskiego nie jest WSPo w Szczytnie, lecz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, gdzie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na podstawie mianowania na czas nieokreślony od 30 grudnia 2000 r. i jest tam właśnie zaliczany do minimum kadrowego.

Więcej: rp

Brak komentarzy: