Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 14 maja 2012

Barbara Kudrycka lokomotywą kolei parowych

Minister Barbara Kudrycka na IV Europejskim Kongresie Gospodarczym, odbywającym się w dniach 14-16 maja 2012 r. w Katowicach: ...jesteśmy niczym rozpędzony express, który dojedzie do celu na czas, jednak pod warunkiem, że nie będzie miał żadnych przestojów i nie zwolni tempa. I tu wyłania się niezwykle ważna rola programu Horyzont 2020 oraz nowej perspektywy dla programów operacyjnych... Ten metaforyczny express wiezie niezwykle cenny ładunek dla całej Unii Europejskiej, wiezie patenty i wdrożenia, które poprawić mają bilans innowacji całej Unii...WIĘCEJ

Wobec ostatnich ruchów MNiSW, powszechnego i narastającego braku poparcia dla reformy szkolnictwa wyższego, to już nie entuzjazm, to już odrealniona wizja.

Proszę spojrzeć na prawo. Pod patronatem minister Kudryckiej (MNiSW)oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej oszukańczy proceder edukacyjny kwitnie (szkoły wyższe-zatwierdzone przez pomimo braku imiennej kadry akademickiej).

Czy liczni pracownicy obydwu instytucji otrzymują co miesiąc pieniądze aby właśnie nie przeciwdziałać? Aby nic nie robić co mogłoby zaburzyć piękną wizję pani minister?

MNISW i PKA działają na niekorzyść całego środowiska akademickiego w Polsce. A mają ambicje być ekspresową lokomotywą szkolnictwa w UE?


Brak komentarzy: