Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

czwartek, 24 maja 2012

Mistyfikacje minister Kudryckiej

Przemysław Sadura, Krytyka Polityczna:...Kilka dni temu odbył się okrągły stół biznesmenów i rektorów. Resort Barbary Kudryckiej w zadziwiającym jak na niego tempie zaraz po zakończeniu obrad rozesłał nam, pracownikom nauki, newsletter MNiSW, w którym czytam, że „rektorzy najlepszych polskich uczelni oraz szefowie i menedżerowie polskich przedsiębiorstw rozmawiali o współpracy na rzecz jak najlepszego przygotowania absolwentów do wyzwań nowoczesnego rynku pracy” oraz że „spotkanie zakończyło się przyjęciem deklaracji pod tytułem Gospodarka dla uczelni, uczelnie dla gospodarki”. I co z tego wynika? Nic...

...nie jest pewien, czy wykorzystanie symboliki okrągłego stołu jest tu najlepszym pomysłem. Okrągły Stół to było jednak, co by nie mówić, porozumienie elit ponad głowami obywateli. Zaowocowało m.in. tym, że w ‘89 prawie połowie z nich nie chciało się pójść na wybory, aby zalegitymizować ten deal na górze. Podobnie w debacie o szkolnictwie wyższym i nauce zapomina się często, że uniwersytet to nie tylko „rektorzy najlepszych polskich uczelni”. Tworzą go także pracownicy naukowi i nienaukowi, doktoranci i studenci. Bez dyskusji o kondycji akademii w tym gronie wszelkie zmiany pozostaną czystą fikcją. To nie rektorzy będą prowadzić praktyczne zajęcia ze studentami i nie prezesi firm zajmować się stażystami. Debaty takie jak ta powinno się zaczynać od dołu i stopniowo uogólniać – i organizować przed wprowadzeniem reformy, a nie już po. Czemu minister Kudrycka stawia wszystko na głowie?
...

WIĘCEJ

Brak komentarzy: