Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 25 maja 2012

Rząd USA ocenia Polskę raporcie o prawach człowieka na świecie

Departament Stanu USA w dorocznym raporcie o prawach człowieka na świecie zwrócił uwagę na problemy w tym zakresie, a to:

- nieskuteczny system wymiaru sprawiedliwości i powolne procedury sądowe
- istotne zwiększenie monitoringu przez rząd połączeń telefonicznych bez nadzoru sądowego
- ataki symbolicznego wandalizmu wobec miejsc związanych z niemiecką i litewską mniejszością
- ograniczanie wolność słowa i prasy, uznawanie za przestępstwo wypowiedzi, publikacje i treści w internecie, które
zniesławiają urzędników państwowych
- dyskryminacja kobiet na rynku pracy, seksualnej eksploatacji dzieci, handlu żywym towarem i dyskryminacji oraz przemocy
przeciwko mniejszościom etnicznym i seksualnym
- naruszanie praw pracowników do zrzeszania się lub wstępowania do związków zawodowych


WIĘCEJ

Brak komentarzy: