Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 23 maja 2012

NIK uważa, że uczelnie konkurują nieuczciwie

W Polsce działa 460 uczelni (132 - to szkoły publiczne, 328 - to szkoły niepubliczne).

Dr Grzegorz Buczyński z Najwyższej Izby Kontroli - VIDEO

Problemy o których media nie lubią się wypowiadać:

1. "podkradanie" wykładowców - czyli bazowanie uczelni niepublicznych na wieloetatowości. Wszyscy przegrywają. Nikt dobrze nie pracuje.

2. zbytnia uznaniowość Polskiej Komisji Akredytacyjnej - spowodowana strukturalnym brakiem obiektywizmu

3. brak właściwego nadzoru przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad działalnością szkół wyższych...


WIĘCEJ w Raport NIK 2010

Brak komentarzy: