Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 25 maja 2012

NIK innowacyjnie skontroluje efektywność kształcenia na polskich uczelniach

Dr Grzegorz Buczyński, dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego ujawnia, że Izba przygotowuje innowacyjną kontrolę dotyczącą efektywności kształcenia w polskich szkołach wyższych:... To będzie trudna kontrola, ale w mojej ocenie bardzo potrzebna...Chcemy zobaczyć, jakie rzeczywiście efekty uzyskują obecnie poszczególne uczelnie i jakie bariery nie pozwalają im uzyskiwać lepszych...
VIDEO

Retorycznym pozostaje pytanie, czym zajmuje się Polska Komisja Akredytacyjna, jaką rolę w procesie zatwierdzania uczelni pełni MNiSW i czy czasami NIK nie powinien również zacząć ewaluować dokonania zarówno PKA jak i molocha budżetowego jakim jest MNiSW?

Brak komentarzy: