Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

niedziela, 13 maja 2012

Oportunistyczne szkoły wyższe, oportunistyczni wykładowcy, oportunistyczni kreatorzy opinii publicznej

Klaus Bachmann profesor SWPS, kierownik Katedry Polityki Międzynarodowej: ...Byłem na Uniwersytecie Wrocławskim, teraz jestem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, ale i tu, i tam studenci nazywają swoją alma mater szkołą. I tak się wszyscy zachowujemy: jak w szkole. To nie jest jedynie wina uczelni. Paternalistyczni, nadopiekuńczy i oportunistyczni rodzice wysyłają dzieci do paternalistycznych, nadopiekuńczych szkół, które wychowują do oportunizmu i którym rząd narzuca sztywne programy, wymuszające zdobycie gigantycznej wiedzy, która na każde kliknięcie jest dostępna w sieci. Na maturze nie wolno korzystać z internetu, na egzaminach licencjackich z bazy danych, a na egzaminie na aplikację z tekstów ustaw. Chodzi o to, aby wykuć wiedzę, zamiast posługiwać się nią do argumentowania, sprawdzania, eksperymentowania. Jak byśmy oceniali ośrodki kształcenia kierowców, gdyby przeprowadzały egzaminy bez samochodów, tylko na podstawie uczonego na pamięć kodeksu drogowego?

Kiedy już dzieci wyjdą z wieloletniego młyna, który tłamsi każdą inwencję i autorski pomysł, bezradne przychodzą na uczelnie i robią to, czego ten system nauczył je najlepiej: kombinują, odpisują, tworzą kompilacje i plagiaty. Na propozycje, aby ich uczyć kompetencji społecznych, pracy zespołowej, autoprezentacji, reagują lękiem i agresją, bo tego nie mogą kuć na pamięć. A my, obywatele, wykładowcy, politycy, dziennikarze, oceniamy ich nie według tego, co potrafią, tylko tego, co wiedzą. Rodziny, przedszkola, szkoły, urzędy, media - to wszystko jest odbiciem nas jako społeczeństwa
...WIĘCEJ

O czym nie napisał Klaus Bachmann? O tym, że jedna z najlepszych, niepublicznych szkół wyższych w Polsce jaką jest Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej prowadzi tryb zaliczeń zajęć bez rzetelnej ewaluacji bądź zalicza zadania na podstawie nie treści lecz samego udziału. I profesor Klaus Bachmann chcąc nie chcąc w tym procederze uczestniczy...

Dlaczego profesor Klaus Bachmann uczestniczy w tym procederze? Status profesora uczelni wyższej to brzmi dumnie...Z perspektywy politologa łatwiej zwalić winę na rodziny, przedszkola, szkoły, urzędy, media, niż po prostu zwyczajnie nie zaliczyć przedmiotu 3/4 grupy studenckiej
...

Brak komentarzy: