Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

czwartek, 10 maja 2012

Przypadkowość decyzji w MNiSW

Sprawa dotyczy Biblioteki im. Zielińskich w Płocku, zbioru 400 tys. woluminów i 15 tys. starodruków, z "Boską komedią" Dantego z 1487 r. i pierwszym wydaniem "De revolutionibus orbium coelestium" Mikołaja Kopernika. W roku 2011 było 26 tys. użytkowników.

Zbigniew Kruszewski, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, które bibliotekę prowadzi:...Zdaje się, że w ministerstwie po prostu ktoś się zreflektował...Inna sprawa, że ten sam wniosek można rozpatrzyć raz negatywnie, a raz pozytywnie. Bo choć MNiSW pisze o wniosku "zmienionym i zweryfikowanym", to nasze oba wnioski były niemal identyczne. Z jednej tylko z rubryk usunęliśmy słowo "regały". W każdym razie rozsądek zwyciężył...

WIĘCEJ


Brak komentarzy: