Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 16 maja 2012

Jakość edukacji nie oznacza wykładów ex cathedra

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, chcąc rozpocząć jakościowe zmiany, w nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym przewidziało dodatkowe dotacje dla tych kierunków studiów, które zostaną najlepiej ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Jacek Guliński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego:...W najbliższym czasie chcemy rozpocząć dyskusję na temat kryteriów, które decydowałyby o nowym podziale środków. Zależy nam, aby jakościowy system finansowania uczelni zaczął funkcjonować już od przyszłego roku...,który uważa, że szkolnictwo wyższe poza wiedzą powinno wyposażać studenta w umiejętności, dzięki którym będzie mógł odnaleźć się na rynku pracy.

Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego:...Programy studiów zostaną tak skonstruowane, by stworzyć model pracy dydaktycznej oparty na interaktywnej pracy studenta i nauczyciela - tutora. Sprowadzać się to będzie m.in. do tego, że zamiast wykładów ex cathedra, nauczyciel akademicki powinien więcej dyskutować ze studentami i doprowadzać do odkrywania przez nich samych ich talentów i predyspozycji...Dzięki temu rozwiązaniu studenci będą dostawać mniej wiedzy, ale w zamian nauczą się, jak ją pozyskiwać i krytycznie analizować, będą ćwiczyć modele rozwiązywania problemów i uczyć pracy w zespole.

WIĘCEJ

Brak komentarzy: