Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

sobota, 26 maja 2012

KRASP jednomyślnie wybrał przewodniczącego

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, najważniejsza organizacja uczelni akademickich w Polsce reprezentująca interesy szkół wyższych, zrzeszająca 107 członków, (władze 96 uczelni publicznych oraz 11 prywatnych), dbająca o podnoszenie jakości kształcenia, oraz opiniująca w ważnych sprawach dla szkolnictwa wyższego - wybrała nowe władze:


Przewodniczący: Prof. Wiesław Banyś – językoznawca, romanista, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek prezydium KRASP w latach 2008-2012, studiował filologię romańską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzował się na Uniwersytecie Śląskim, a habilitację obronił na Uniwersytecie Warszawskim. Prof. Banyś jest specjalistą z zakresu językoznawstwa komputerowego, tłumaczenia automatycznego i wspomagania tłumaczenia przy pomocy komputera, elektronicznych baz danych słownictwa specjalistycznego, automatycznego indeksowania i streszczania tekstów.


Został wybrany jednomyślnie: na prof. Banysia oddano 74 głosy. KRASP jest wszakże opiniotwórczym zrzeszeniem demokratycznym...
Oczy przecieramy ze zdumienia. KRASP to najpiękniejsza wizytówka polskiego feudalizmu


Zastępcy przewodniczącego:
prof. Ryszard Zimak, rektor warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego
Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej.

Oczywiście, Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW i dotychczasowa przewodnicząca KRASP, została wybrana honorową przewodniczącą KRASP - skąd te honory poza zasiedzeniem doprawdy niejasne...

WIĘCEJ

Brak komentarzy: