Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 14 maja 2012

Kleiber jak zwykle słusznie lecz niehonorowo bo bez pokrycia

Prof.Michał Kleiber: ...Niewątpliwym problemem w Polsce jest także konserwatyzm kadry, który jest naturalną konsekwencją narastającej przez lata luki generacyjnej. To młodzi ludzie są z zasady bardziej skłonni do aprobowania dynamicznych zmian w modelu kształcenia, który musi się nieustannie rozwijać. Trudno się dziwić, że jeżeli ktoś przez 40 lat pracuje w ustalonym systemie i znalazł w nim swoje miejsce, nie staje się promotorem rewolucyjnych zmian...

...I wreszcie najbardziej delikatna sprawa, czyli wieloetatowość kadry. Czy gotowi jesteśmy do postawienia sobie za cel, aby za 6 czy może choćby 10 lat każdy uczony związany był tylko z jedny
m miejscem pracy – co jest drogą do podniesienia jakości oferowanego wykształcenia?... WIĘCEJ


Ile już tego typu tekstów wygłosił prof. M.Kleiber w ciągu ostatniej dekady? Ile już stołków piastował w międzyczasie uzdrawiając polskie szkolnictwo wyższe i naukę? Czy cokolwiek zdziałał czy raczej umacniał patologie?

Brak komentarzy: