Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

sobota, 26 maja 2012

Zmiany w rosyjskim Ministerstwie Edukacji i Nauki

Dmitry Livanov, National University of Science and Technology(MISIS) został Ministrem Edukacji i Nauki.

Evgeny Onishchenko, P. N. Lebedev Physical Institute in Moscow.:...Livanov is a physicist and knows the problems of Russian science very well,...The bureaucratic system in the educational institutions is even worse than in the academy, and [Livanov] will face enormous resistance. Instead of improving the situation, he may worsen it. It all depends on what way will he choose as minister...

Andrei Fursenko
, poprzedni Minister Edukacji i Nauki przyjął stanowisko doradcy Prezydenta, Vladimira Putina.
Fursenko wprowadził zachodni, trójstopniowy system edukacji umożliwiający integrację Rosji z procesem bolońskim. Andrei Fursenko nie był popularny w środowisku rosyjskich naukowców i oskarżany o generowanie wysokiej korupcji w procesie rekrutacji na uniwersytety z powodu wprowadzenia jednolitego systemu egzaminacyjnego.Podobnie, konkursowy system grantów, który miał przyciągnąć zagranicznych naukowców i reemigrantów skażony był korupcją i nie wpłynął na poprawę rosyjskiej nauki.

WIĘCEJ

Brak komentarzy: