Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 23 maja 2012

Skuteczność europejskich programów mobilności

W ramach prac nad projektem Polskiej Ramy Kwalifikacji: Znaczenie inicjatyw służących zwiększaniu mobilności uczących się, absolwentów, poszukujących pracy i pracujących w Europie na przykładzie inicjatywy Europass sprawdzono skuteczność inicjatyw UE wspierających mobilność ze szczególnym uwzględnieniem Europass.

Dr Ewa Bacia:..."programy mobilnościowe" pozwalają na zdobycie pierwszych doświadczeń w pracy czy studiowaniu za granicą, naukę języków obcych, komunikację z innymi kulturami, pozytywnie wpływają na samoocenę ich uczestników i ich atrakcyjność na europejskim rynku pracy...

Według badanych największy wpływ na wzrost mobilności mają programy:

Erasmus
Leonardo da Vinci
Erasmus Mundus
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Wizyty Studyjne.

Najmniej skuteczne, to:

Europass
Fundusz Stypendialny SCIEX
Grundtvig

WIĘCEJ

Brak komentarzy: