Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

czwartek, 10 maja 2012

Rola uczelni wyższych: debata na UMCS

Na Wydziale Politologii UMCS odbyła się w ostatni wtorek debata, którą prowadził dziekan prof. Grzegorz Janusz zadając pytania:

Jakie jest zadanie uczelni?
Czy powinny kształcić wyłącznie na rynek?Prof. Marian Wesołowski, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego: ... uczelnie jak i gospodarka regionu i kraju, stanowią system naczyń połączonych. - Problem powinien więc być rozpatrywany szerzej. Moim zdaniem uczelnie wyższe są od kształcenia, natomiast kwestia bezrobocia to kwestia nieudolności rządu w tym względzie...

Prof. Stanisław Michałowski, rektor elekt UMCS:...Na kogo zrzucić winę, bo pojawiła się pewna nadprodukcja absolwentów, którzy nie mogą znaleźć pracy? Na uczelnie. A jakie są w tej chwili mechanizmy wynikające z polityki rządu, wspomagające zatrudnienie młodych ludzi? Jakoś ich nie dostrzegam...

Prof. Piotr Kacejko, rektor elekt Politechniki Lubelskiej:...oczekiwania biznesu i przemysłu wobec absolwentów są zbyt wygórowane... Nasi studenci opowiadają sobie dowcip, jak to na jednym z wydziałów pojawiło się ogłoszenie, w którym pracodawca pisał, że chce zatrudnić absolwenta z pięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Cały ciężar kształcenia młodego człowieka, biznes chce przerzucić na nasze barki...


WIĘCEJ

Brak komentarzy: