Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 9 maja 2012

Prof. Karpiński nie jest już wiceministrem nauki

Stanisław Karpiński wyjaśnił, że 27 kwietnia oddał się "do dyspozycji premiera"z powodu m.in. ...utraty zaufania do pani minister prof. Barbary Kudryckiej, jej chęci dalszego reformowania nauki oraz brak możliwości realizacji jego pomysłów na prowadzenie polityki naukowej...

...Okazało się, że doświadczenia, które zdobyłem podczas 20-letniej pracy za granicą nie przydadzą się w Polsce...

S.Karpińskiemu nie udało się przeforsować pomysłów m.in. na:

- ewaluację jednostek naukowych z udziałem zagranicznych ekspertów
- ewaluację osiągnięć i stopnia wykorzystania (po trzech latach od rozruchu) oddawanej - do użytku dużej infrastruktury badawczej
- wdrożenie systemu oceny wykonania projektów badawczych według modelu szwedzkiego
- zreformowania zasad przydzielania środków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

WIĘCEJ

Kto powinien poddać się do dyspozycji premiera?
Stanisław Karpiński, czy Barbara Kudrycka?

Brak komentarzy: