Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

czwartek, 24 maja 2012

Habilitacja przeszkodą w prawidłowym modelu kariery akademickiej

Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki:...w uczelniach akademickich znaczący procent profesorów powinny stanowić osoby mające za sobą wieloletnią i zakończoną sukcesem pracę poza uczelnią. Model kariery wyglądałby wtedy następująco. Po studiach doktoranckich człowiek rozpoczyna pracę np. w banku, kancelarii prawnej, przedsiębiorstwie produkcyjnym czy pozauczelnianej jednostce badawczej. Po kilkunastu latach ma szansę wystartowania w konkursie na stanowisko profesorskie i kontynuowania kariery naukowej. Łatwo sobie wyobrazić, jak nieocenione usługi uczelni i jej studentom może oddać taki doświadczony praktyk. Dziś tego modelu nie da się zrealizować - wymagana jest habilitacja, którą można zrobić tylko na uczelni lub w instytucie naukowym...WIĘCEJ

Brak komentarzy: