Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 23 maja 2012

Jak przebrnąć do banku unijnej kasy przez zaporę lokalnych interesów?

W laboratorium środowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie kształciliby się studenci kierunków technicznych i inżynierskich. Baza ma kosztować 16 mln zł. Uczelnia może na nią wyłożyć 3 mln zł. Pozostałą kwotę próbowała nieskutecznie uzyskać z unijnych dotacji.Urząd marszałkowski negatywnie rozpatrzył ocenę formalną projektu.

Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor PWSZ:... Dostosowaliśmy się do uwag urzędników i poprawiliśmy cały wniosek. Mimo to został odrzucony za drobny błąd edytorski. Przypadkowo został zmieniony szyk trzech wyrazów. Ale to nie wpływa na wartość projektu...

WIĘCEJ

Brak komentarzy: