Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 11 maja 2012

Fałszywe akredytacje szkół wyższych

Przepis na założenie szkoły wyższej. Elementy w których określenie osób jest niezbędne i usypia czujność studenta: 1. sekretariat 2. rektor 3. prorektor 4. kanclerz 5. katedry/wydziały Kto będzie prowadził wykłady i zajęcia to duża niewiadoma. Sądząc po stronach internetowych wielu szkół wyższych pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest pełną fikcją Po prawej stronie bloga pod tytułem Szkoły wyższe-zatwierdzone przez PKA pomimo braku kadry akademickiej będziemy podawać szkoły wyższe, które nie posiadają wyraźnie, imiennie określonej kadry akademickiej na swoich stronach internetowych. Powinno to służyć ostrzeganiu tak studentów jak i prospektywnych wykładowców. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Komisja Akredytacyjna zatrudniają setki osób. Co robią te instytucje dla dobra środowiska akademickiego?

Brak komentarzy: