Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 14 maja 2012

Niewydolne jednostki naukowe pod szczególną ochroną

W październiku 2011 r. przedstawiono projekt rozporządzenia ewaluacji jednostek naukowych.

Do tej pory Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie wydało jeszcze rozporządzenia w sprawie kryteriów przyznawania kategorii naukowej. Natomiast ostatnio z funkcji wiceministra odpowiedzialnego m.in. za ocenę osiągnięć naukowych odwołany został prof. Stanisław Karpiński, któremu nie udało się przeforsować m.in. udziału w ocenie zagranicznych ekspertów. WIĘCEJ

Brak komentarzy: